Global Development Int.

Leasing pracowniczyCzym jest leasing pracowników?

Leasing pracowniczy, to przede wszystkim możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby kadrowe. W branżach cechujących się sezonowością pracy wynajem personelu pozwala na szybkie pozyskanie pracowników tymczasowych w okresie wzmożonej produkcji oraz płynną redukcję zatrudnienia w okresie spadkowym, niwelując tym samym koszty i ryzyko zatrudnienia oraz zwolnień pracowników etatowych.

Wynajem pracowników do pracy daje także możliwość elastycznego zatrudnienia, w przypadku nagłego i nieplanowanego wzrostu produkcji, przy jednoczesnej redukcji kosztów ponoszonych na rekrutację i selekcję pracowników oraz ich obsługę kadrowo–płacową i administracyjną.

Global Development Int. – to zespół profesionalistów…

Jakich pracowników pozyskujemy?

Od wielu lat współpracujemy z różnorodnymi klientami, a dzięki wyspecjalizowanym liniom biznesowym skutecznie i szybko rekrutujemy pracowników niemal każdego sektora, w tym do branży spożywczej, automotive, logistyki, FMCG, agro czy też branży przetwórstwa mięsnego.

Korzyści z Leasingu

Do najczęściej wymienianych korzyści związanych z usługą wynajmu pracowników zalicza się:

  • Mniejsze koszty rekrutacji i obsługi kadrowo-płacowej
  • Większa dostępność i dopasowanie kandydatów do pracy
  • Elastyczne dopasowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb
  • Jasne warunki współpracy i pełna kontrola kosztów zatrudnienia
  • Utrzymanie ciągłości kluczowych procesów biznesowych

Pytania i odpowiedzi:

Leasing pracowniczy to aktualnie najdogodniejsza forma zatrudnienia. Korzystając z takiego rozwiązania, zyskasz wydajną pracę, której cały koszt jest zawarty na jednej, comiesięcznej fakturze. Leasing pracowniczy polega na zapewnieniu określonej liczby pracowników bez ich włączenia do personelu Twojej firmy. Leasing pracowniczy pozwala szybko i skutecznie zapewnić nieprzerwany proces produkcyjny poprzez udział pracowników tymczasowych.

Pracownicy Tymczasowi otrzymują wynagrodzenie takie samo jak osoba zatrudniona bezpośrednio – wynika to z obowiązku równego traktowania pracowników zapisana w ustawie o pracy tymczasowej. Na ostateczną wycenę wpływają takie czynniki jak: czas trwania zamówienia, liczba zamówionych pracowników, wymagania dotyczące zamówionych pracowników, lokalizacja miejsca pracy. Koszt współpracy jest wspólnie omawiany z naszym specjalistą ds. sprzedaży, który dobierze najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Leasing pracowniczy skierowany jest do wszystkich firm, które potrzebują tymczasowego zwiększenia zatrudnienia ze względu np. na realizację dużego projektu, czy też wzrost popytu na produkt lub sezonowość działalności. Ta forma współpracy pozwala na wysokie oszczędności – nie ponosisz kosztów rekrutacji i selekcji.

Rozliczenia z agencją wynikają z liczby przepracowanych godzin przez pracownika delegowanego do Pracodawcy Użytkownika. Fakturę wystawiamy raz w miesiącu, z 7-dniowym terminem płatności. Krótki okres wynika z naszych zobowiązań wobec pracowników, którzy czekają na swoje wynagrodzenie.

Pracownicy Tymczasowi są zatrudnieni przez naszą agencję i to my zajmujemy się rozliczeniami finansowymi, w tym całą obsługą kadrowo-płacową.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj Wszystkie Możliwości i Korzyści Leasingu Pracowników